top of page

Roczny harmonogram spotkań koła pszczelarzy - Mysłowice

W dniu 25 lutego 2024 (niedziela), godz. 15:00,  odbędzie się spotkanie Koła Pszczelarzy

w salce przy parafii Św. Barbary w Katowicach Giszowcu.

W ramach zebrania zdamy relację z Narady Prezesów ŚZP

Sprawozdanie z zebrania 1/2021

Dnia 04 września 2021 o godzinie 10:00, odbyło się zebranie Koła na Trutowisku w Murckach.

1. Prezes powitał nowych członków koleżankę Sylwię i kolegę Filipa oraz zrelacjonował Naradę Prezesów Kół śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach, która odbyła się

25 sierpnia 2021 na Trutowisku w Murckach.

- poinformował o większym niż dotychczas asortymencie lekarstw dla pszczół refundowanych przez KOWR w 2022 roku.

2. Uzupełnione zostały dokumenty odbioru matek i leków.

3. Rozliczono nadpłaty internetowe niektórych członków koła

4. Zebrano wnioski o zmianie liczebności rodzin pszczelich do zgłoszenia w ŚZP.

Sprawozdanie z zebrania 1/2022

Zebranie odbyło się 18 grudnia 2022 r. o godzinie 15:00 w salce parafialnej parafii pw Św. Barbary w Giszowcu, na którym omówiono nowe zasady refundacyjne na rok 2023.

Prezes zrelacjonował Naradę Prezesów a koleżanki i koledzy uzupełnili dokumenty koła.

Sprawozdanie z zebrania 1/2023

Zebranie odbyło się 26 lutego 2023 r. o godzinie 15:00

Na spotkaniu omówiono bieżące sprawy w temacie zakupu matek, leków sprzętu w 2023 roku.

zrelacjonowano konferencję pszczelarską w Rydułtowach, oraz uzupełniono dokumentację związaną z Ewidencją Producentów.

Sprawozdanie z zebrania 2/2023

Zebranie odbyło się 26 marca 2023 r. o godzinie 15:00

Na spotkaniu omówiono bieżące sprawy w temacie zakupu matek, leków sprzętu w 2023 roku oraz terminach należnych wpłat.

zrelacjonowano choroby pszczół i stosowanie leków, oraz uzupełniono dokumentację związaną z Ewidencją Producentów.

Sprawozdanie z zebrania 3/2023

Zebranie odbyło się 28 maja 2023 r. o godzinie 15:00

- przydział kolegów do obsługi technicznej imprezy pszczelarskiej na Trutowisku w Murckach w dniu 09- lipca.

- ustalono harmonogram odbioru matek pszczelich dla naszego Koła 

- poinformowano o wycieczce na Bałkany

- omówiono zmiany w programie Mały Pszczelarz 

- ustalono spotkanie Koła na dzień 18-maja. Proszę o przyniesienie słoika miodu.

Sprawozdanie z zebrania 4/2023

Zebranie odbyło się 29 listopada 2023 r. o godzinie 15:00

W trakcie Walnego Zgromadzenia Członków Koła Pszczelarzy Mysłowice, wybrano Zarząd na kolejne 4 tata w składzie poprzedniej kadencji.

Sprawozdanie z zebrania 5/2023

Zebranie odbyło się 17 grudnia 2023 r. o godzinie 15:00

- omówienie programu refundacji na matki, leki i sprzęt w nowym 2024 roku

- wnioskowanie pszczelarzy odnośnie typu leku i ilości zamawianych matek

- wspólne życzenia i dzielenie się opłatkiem

Sprawozdanie z zebrania 1/2024

W trakcie zebrania w dniu 14 stycznia 2024r , odbyła się prezentacja audiowizualna hodowcy matek pszczelich, Pana Zbigniewa Postuły, od którego zakupimy matki w sezonie 2024.

bee.gif
bottom of page