top of page

Jak wstąpić do Koła?

-  Przyjdź do siedziby koła w dniu wyznaczonych spotkań (dokładne dni i godziny spotkań zobaczysz w zakładce (Ważne informacje/ Terminarz spotkań), lub zadzwoń do Prezesa Koła kol. Krzysztofa Soćko. (Kontakt)

-  Zgłoś się do Prezesa Koła, otrzymasz  deklarację przystąpienia do Koła, którą pomoże Ci wypełnić, lub pobierz i wypełnij.

-  Do deklaracji dołącz 1 zdjęcie legitymacyjne z podpisem na odwrocie.

-  Zapłać u Skarbnika: wpisowe, opłatę członkowską, Składkę ulową oraz Ubezpieczenie OC.

-  Od chwili gdy Zarząd podejmie decyzję o przyjęciu do Koła staniesz się jego pełnoprawnym Członkiem i otrzymasz legitymację       członkowską.

-  Zapoznaj się ze Statutem Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach

Wstępując do Koła Pszczelarzy w Mysłowicach zyskujesz:

  • Możliwość uczestnictwa w spotkaniach, gdzie zdobędziesz wiedzę pszczelarską popartą praktyką i doświadczeniem kolegów.

  • Możliwość refundacji za część leków, matki pszczele, odkłady oraz niektóre wyposażenie pszczelarskie.

  • Będziesz miał(a) możliwość wypożyczania literatury pszczelarskiej.

  • Zyskujesz możliwość udziału w różnych szkoleniach organizowanych przez Związek Pszczelarski.

  • Zdobywasz nowych przyjaciół.

bottom of page