top of page
Choroby pszczół

Taki mechanizm wyjaśnia obserwowaną czasem przez pszczelarzy domniemaną oporność pszczół zasiedlających przez lata różne naturalne pomieszczenia: dziuple, szczeliny skalne, szczeliny w murach itp. Te rodziny pszczele żyją, mimo że nie stosuje się w nich żadnych zabiegów leczniczych.

Zdarza się jednak, że rodzina ginie, zazwyczaj jesienią, natomiast w opuszczonym gnieździe w przyszłym sezonie osiada nowy rój, pochodzący z jakiejś pasieki. Sporadycznie obserwujący taką rodzinę pszczelarz jest przekonany, że pszczoły żyły w tym gnieździe cały czas.

[

W celu określenia, w jakim stopniu robotnice danej rodziny usuwają roztocze bada się udział roztoczy uszkodzonych w ich naturalnym osypie dziennym. Próby takie, by były reprezentatywne, muszą być dość liczne (osyp dzienny liczący przynajmniej 20 osobników Varroa), dlatego w ocenianych rodzinach nie stosuje się przez pewien czas zabiegów leczniczych.

Do badania osypu stosuje się osiatkowane wkładki dennicowe wyłożone białym papierem. Aby badanie osypu było dokładniejsze, ule z ocenianymi rodzinami powinny być zabezpieczone przed dostępem mrówek, na przykład przez posmarowanie dolnych części podstawek wazeliną techniczną lub ich ustawienie w naczyniach z olejem. Mrówki mogą wynosić martwe roztocze z wkładek dennicowych, przez co wynik obserwacji będzie zafałszowany.

warroa3.jpg

Duże znaczenie dla szybkości narastania inwazji w rodzinie ma długość okresu czerwiu zasklepionego u rozwijających się robotnic. Samica Varroa, która osiedliła się w komórce z larwą pszczelą, po upływie około trzech dni (60-72 godz.) od zasklepienia składa pierwsze jajo, z którego wychowana zostanie samica.

Po 30 godz. składane jest drugie jajo, niezapłodnione, z którego rozwinie się samiec. Następnie w odstępach około 30-godzinnych, samica składa kolejne jaja zapłodnione, z których powstaną samice. Okres rozwoju osobniczego samicy Varroa trwa 7-8 dni (około 180 godz.).

Pierwsza samica uzyska dojrzałość dopiero po około 240 - 250 godzinach od zasklepienia komórki, druga około 60 godzin później (300 godz. po zasklepieniu), podczas gdy stadium czerwiu zasklepionego u pszczół europejskich trwa 12 dni (około 288 godzin).

Do rozmnażania się i bezpiecznego bytowania zaleszczotki potrzebują wielu niewielkich, wąskich szczelin i zakamarków. Warunki takie stwarzały naturalne pomieszczenia dla pszczół, jak dziuple czy szczeliny skalne, a także prymitywnie zbudowane ule z nieheblowanych, spękanych desek, wyposażone w słomiane maty oraz słomiane kószki.

bottom of page