top of page
kalendarz2.jpg

W dniu 26 listopada 2023 (niedziela), godz. 15:00,  odbędzie się spotkanie Koła Pszczelarzy

w salce przy parafii Św. Barbary w Katowicach Giszowcu.

Z racji wyborów Zarządu naszego Koła, obecność obowiązkowa.

Prezes Koła

Krzysztof Soćko

regulaminy1.jpg
Regulamin Koła

Regulamin Koła Pszczelarzy należącego do Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach.

Koło Pszczelarzy zwane dalej Kołem tworzą Członkowie Zwyczajni Związku dalej zwani Członkami, którzy należą do danego Koła i spełniają jeden z warunków:

a) posiadają pasiekę,

b) wykonują zawód pszczelarza,

c) zajmują się naukowo - badawczą dziedziną pszczelarstwa. 

opłaty.jpg

Kliknij na monetę a dowiesz się o składkach i opłatach , bez których nasza pasja nie będzie się rozwijać. Stale trzeba inwestować w nasze pszczoły i sprzęt z którym praca w pasiece stanie się przyjemniejsza. Inwestując- zyskasz dzięki dopłatom z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

- strona wymaga hasła
bottom of page