top of page

Historia Koła Pszczelarskiego

Koło Pszczelarzy Mysłowice, powstało 17 października 1971 roku z inicjatywy Panów: Tabaka Szczepana, Ryszka Emanuela, Seweryn Stefana, Sitko Franciszka oraz Palka Pawła. 

Trud zakładania Koła rozpoczęli od odwiedzin wszystkich okolicznych pszczelarzy, składając im ofertę wstąpienia do takiej organizacji.

Zgodę na przystąpienie do nowo zakładanego koła wyraziło 32 pszczelarzy. W dniu 17 października 1971 roku z wielką pomocą Prezesa Koła w Nowym Bieruniu Pana Pioskowika, nastąpił akt powołania naszego Koła pszczelarzy, które organizacyjnie należało do Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Katowicach.

Na Zebraniu Założycielskim wybrano pierwszy Zarząd Koła w składzie:

TABAKA SZCZEPAN - Prezes

SEWERYN Szczepan - Vice Prezes

LUNTSCH Stanisław - Sekretarz

RYSZKA Emanuel - Skarbnik

SENDERA Antoni - Członek Zarzadu

Pozostałymi członkami Koła byli:

Bednarczyk Paweł, Graca Alojzy, Guzy Jerzy, Hilaszek Łukasz, Idczak Władysław, Leszcz Jan, Łuczywo Karolina, Nowak Stanisław, Mazurek Michał, Mokry Adam, Musik Eugeniusz, Rendhen Wojciech. 

Po roku działalności, Koło liczyło 32 pszczelarzy, którzy łącznie posiadali 95 rodzin pszczelich.

Od początku działalności mysłowickie Koło Pszczelarzy nie miało stałego miejsca działalności. Lokum na comiesięczne spotkania udostępniali nam: Kopalnia "Mysłowice", Rzymskokatolicka parafia  pw. Najświętrzego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach, Mysłowickie Zakłady Sprzętu Elektroenergetycznego POLAM ELPOR w Brzezince. Od ponad dwudziestu lat korzystamy z uprzejmości proboszczów parafii pw. Nawiedzenia Najświętrzej Marii Panny w Brzezince.

W związku z przekształceniem się Wojewódzkiego Związku Pszczelarskiego w Katowicach w Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach, Nasze Koło automatycznie weszło w struktury Śląskiego Związku Pszczelarzy a od sierpnia 2010 roku w ramach tego Zwiazku należy do Międzynarodowej Organizacji Pszczelarskiej "APIMONDIA".

PREZESI  50- LECIA KOŁA PSZCZELARZY W MYSŁOWICACH
Tabaka Szczepan
1971 - 1982
Seweryn Stefan
1982 - 1990
Barkowski Jan
1990 - 2018
Soćko Krzysztof
2018 - nadal
statystyka

Podziękowania

podziękowanie.jpg
Jubileusz 45-lecia Koła Mysłowice

06 września  2016 roku

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Mysłowicach- Brzezince, w intencji  członków Koła Pszczelarzy ich rodziny oraz za zmarłych pszczelarzy.

Mszę celebrowali: proboszcz parafii ks. Andrzej Hoinkis oraz kapelan śląskich pszczelarzy ks. Grzegorz Kotyczka.

Na uroczystości zaproszenie przyjęli:

Prezydent Miasta Mysłowice Edward Lasok

Prezes Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach Zbigniew Bińko

Sekretarz Śl.Z.P. w Katowicach Kazimierz Wiśniowski

Dyrektor Kancelarii Prezydenta Mysłowic Iwona Nowak

Oficjalna część uroczystości odbyła się w restauracji LARIA. Zasłużeni długoletni pszczelarze Koła zostali uhonorowani następującymi odznaczeniami:

  • Brązową Odznaką Śl.Z P. kol. Andrzej Wrona

  • Srebrną Odznaką kol. Danuta Labus Józef Nowak

  • Złotą Odznaką kol. Edmunt Rak, Krzysztof Soćko, Jan Talarek

  • Medalem Śl,Z.P. w Katowicach, kol. Waldemar Ćwięczek

  • Statuetką popiersia ks. dr Dzierżona uhonorowany został prezes koła kol. Jan Bartkowski

Prezydent Miasta Mysłowice, przekazał Dyplom z gratulacjami i podziękowaniami za pracę pszczelarską w Mieście.

Zarząd Koła Mysłowice, przekazał na ręce Prezydenta Miasta oraz proboszcza parafii NNMP rzeźby Św. Ambrożego. 

 

bottom of page